Woonstichting De Key

Woonstichting De Key is een woningcorporatie met ruim 37.000 verhuureenheden in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. Uit hun medewerkersonderzoek kwam naar voren dat er winst te halen viel op het gebied van samenwerking binnen De Key. Een onderdeel van goed samenwerken is besluitvorming.

Daarom heb ik voor medewerkers van De Key een workshop verzorgt waarin het BOB-model centraal stond. Medewerkers weten nu welke stappen er zijn in het nemen van een goed besluit en hoe ze die toe kunnen passen in hun team.