WAAR GELOOF IK IN...

Ik geloof in de kracht van een team. Ik denk dat wanneer mensen elkaar oprecht willen versterken, elkaar waarderen en een gezamenlijk doel nastreven er hele mooie dingen kunnen ontstaan. Zowel voor een organisatie, haar klanten, als voor de mensen binnen het team.

Ik geloof ook dat dit niet vanzelf gaat. De realiteit is dat sommige mensen hun werk ervaren als een noodzaak, niet zichzelf kunnen zijn of zich niet betrokken voelen bij wat het team wil bereiken. Van een team vraagt dit daarom dat zij investeert in haar eigen ontwikkeling. Van een organisatie vraagt dit dat zij investeert in de juiste omgeving voor teams om een prestatie te kunnen leveren.

Afgelopen jaren is er steeds meer aandacht geweest voor zelforganisatie. Inmiddels heb ik alle vormen hiervan langs zien komen. Aan deze ogenschijnlijke trend ligt ten grondslag dat medewerkers van deze tijd niet meer gemanaged willen worden. De behoefte aan autonomie en job crafting is groot. Ik zie sommige organisaties worstelen met de uitdaging om hierin te voorzien. Om medewerkers en teams de vrijheid te geven maar tegelijk een kader te scheppen waarbinnen zij mogen presteren. Er zijn ook organisaties die er juist heel goed in slagen om een cultuur van vertrouwen te creëren waar ruimte is voor ideeën en een duidelijke stip op de horizon.

Ik geloof dat de beweging naar zelforganisatie meer is dan een trend en dat het een noodzakelijkheid is om als organisatie te blijven bestaan.

WAAROM GELOOF IK DIT...

Afgelopen jaren heb ik gezien wat voor impact de teamdynamiek kan hebben op individuen en uiteindelijk op de prestatie van een team. Ik heb bij honderden klanten mogen onderzoeken wat bepalend is voor succes. Zowel bij organisaties die volledig zelfsturend zijn (Stichting Buurtzorg) als organisaties die met behulp van leidinggevenden een cultuur kunnen realiseren waar medewerkers maximaal invloed hebben op hun eigen werkomgeving en ontwikkeling (JP van den Bent).

Daarnaast heb ik zelf als medewerker de omslag meegemaakt naar een zelfsturend team en heb ik jarenlang binnen een zelfsturend team gewerkt. Ik ben me dus bewust van de uitdagingen die zo’n omslag met zich meebrengt, maar vooral ook van wat deze kan leveren.

HOE BEREIK IK DIT...

Ik wil bereiken dat meer mensen ervaren hoe het is om in een team te werken dat op de top van zijn kunnen presteert. Een team waarin er ruimte is voor ideeën, ruimte is voor het maken van fouten, ruimte is voor mensen om zichzelf te kunnen zijn.

Door als coach teams te helpen bij hun eerste stappen naar zelforganisatie en daarnaast in de rol van adviseur organisaties te helpen bij het scheppen van de juiste omgeving voor goed presterende teams.