VeiligheidNL

VeiligheidNL zet zich al meer dan 30 jaar in om het aantal ongevallen in Nederland te verlagen. Ze monitoren alle ongevallen in Nederland en ontwikkelen effectieve programma’s om veilig gedrag te stimuleren. Veilig gedrag is aan te leren. Daarvoor gebruikt VeiligheidNL trainingen die een weloverwogen mix zijn van theorie, sociaal leren en werkplekleren.
Als trainer voor VeiligheidNL help ik middels positieve prikkels om gedrag van individuen en teams te beïnvloeden zodat de veiligheid wordt vergroot. VeiligheidNL gaat niet uit van hoe het niet moet, maar van hoe het wel kan.