Google teams

What Google Learned from Its Quest to Build the Perfect Team

Wat zorgt ervoor dat bepaalde teams succesvol zijn en anderen niet? Waarom kan de dynamiek binnen een team energie geven of juist een energielek zijn?  Dit artikel beschrijft Google’s missie om een formule te vinden voor het optimale samenwerken binnen een team. Een verslaggever voor de New York Times, Charles Duhigg, (heeft Pulitzer prijs gewonnen), zet de bevindingen van Google’s analyse over groepsdynamiek uiteen. Dit artikel is echt de moeite waard om te lezen!

https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html